جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه كلينيك شفاء
آدرس زنجان - ابهر - انتهاي خيابان دكتر بهشتي (شناط بالا)
 مسول فنی دكتر نرگس قدوسي
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی- ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 تا 18:00
تلفن 0098-241-5260714
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه