جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه ۱۷ شهريور
آدرس خوزستان - آبادان - شطيط- جنب پاسگاه
 مسول فنی دكتر نويد
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 تا 18:00
تلفن 0098-631-4454546
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه