جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه ايرانمهر
آدرس اصفهان - خیابان اپادانا دوم –کوچه شاد
 مسول فنی دکتر قروه
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار 7:00 تا 18:00
تلفن 0098-311-6626063
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه