جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه ابوريحان
آدرس بوشهر - خیابان امام
 مسول فنی دكتر محمد غریبی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار 7:00 تا 19:00
تلفن 0098-771-2528407
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه