جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دانش
آدرس بوشهر - خیابان امام -
 مسول فنی دکتر علیرضا باطنی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار 7:00 تا 19:00
تلفن 0098-771-6555173
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه