جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه كلينيك رازي
آدرس اصفهان - بهارستان – خیابان فرشته
 مسول فنی دکتر سروش نیا
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 تا 19:00
تلفن 0098-311-6815050
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه