جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دكتر ابريشمي
آدرس گیلان - بندر انزلی - خيابان شهيد مطهري
 مسول فنی دكتر ابريشمي
خدمات بيوشيمي هماتولوژي ايمونولوژي ميكروبيولوژي انگل شناسي تجزيه ادرار هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 تا 19:00
تلفن 0098-181-4242082
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه