جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه الغدیر
آدرس قم - خيابان نیروگاه - پلاک 1164
 مسول فنی دكتر ناصر حيدري خراساني
خدمات بيوشيمي هماتولوژي ايمونولوژي ميكروبيولوژي انگل شناسي تجزيه ادرار هورمون شناسي
ساعت کار 7 صبح تا 7 شب
تلفن 0098-251-8851309
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه