جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مرکزی
آدرس هرمزگان - بندرعباس - خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي - چهارراه مرادي
 مسول فنی دكتر ذاكري
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 تا 12:00 - 16:00 تا 19:00
تلفن 0098-761-2221073
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه