جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آپادانا
آدرس هرمزگان - بندرعباس - بلوار جمهوري- روبروي تربيت بدني
 مسول فنی خانم دكتر منتظري
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 تا 12:00 - 16:00 تا 19:00
تلفن 0098-761-3343732
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه