جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه فردوسي
آدرس اصفهان - خیابان فردوسی
 مسول فنی دکتر صمصام شریعت
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-311-2230220
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه