جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبیولوژی ایران
آدرس قم - بلوار محمد امين - روبروي ورزشگاه
 مسول فنی دكتر فريبا رضايي
خدمات بيوشيمي هماتولوژي ايمونولوژي ميكروبيولوژي انگل شناسي تجزيه ادرار هورمون شناسي
ساعت کار 7 صبح تا 7 شب
تلفن 0098-251-2935140
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه