جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دشتستان
آدرس برازجان - خیابان شهید چمران
 مسول فنی دكتر مهران اعتصامی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 صبح تا 6:00 بعدازظهر
تلفن 0098-773-6842223
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه