جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه رسالت
آدرس اصفهان - رهنان – فلکه شاهد
 مسول فنی دکتر جوانمردی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 صبح تا 6:00 بعدازظهر
تلفن 0098-311-3321798
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه