جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پارس
آدرس قم - خيابان امامزاده ابراهيم - ميدان معصوميه
 مسول فنی دكتر محمد حسن موسوي پور
خدمات بيوشيمي هماتولوژي ايمونولوژي ميكروبيولوژي انگل شناسي تجزيه ادرار هورمون شناسي
ساعت کار 7 صبح تا 7 شب
تلفن 0098-251-8833598
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه