جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

حامیان طرح کنترل کیفی فاسکو

آزمایشگاه های پیشنهادی

آزمایشگاه  شریف کلینیکال آزمایشگاه پورسینا آزمایشگاه  طب كار
آزمایشگاه  پاتوبیولوژی بیمارستان صارم آزمایشگاه سینا آزمایشگاه  درمانگاه داناي علی
آزمایشگاه  بیمارستان شمس آزمایشگاه  مهر آزمایشگاه  دکتر گلکاریان
آزمایشگاه * کنترل کیفی شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز آزمایشگاه  دکتر پور حبیب آزمایشگاه  درمانگاه اتكا
آزمایشگاه  بیمارستان نور و علی اصغر آزمایشگاه  پاتوبیولوژی مرکزی آزمایشگاه دکتر روانشادنیا
آزمایشگاه  دکتر افراه آزمایشگاه  بیمارستان اسدآبادی آزمایشگاه شفا
آزمایشگاه  دکتر نیکوکار آزمایشگاه  بیمارستان کلیوی آزمایشگاه درمانگاه حضرت امام رضا (ع)
آزمایشگاه  پویش آزمایشگاه  بیمارستان طالقانی آزمایشگاه جاقوری
آزمایشگاه آزمایشگاه مرکز هسته ای دکتر یوسفی کما آزمایشگاه  دکتر صادقی آزمایشگاه  بیمارستان 29 بهمن
آزمایشگاه دکتر حکمت آزمایشگاه  کخ آزمایشگاه  بیمارستان سینا
آزمایشگاه  پاتوبیولوژی دانش آزمایشگاه  تخصصي ويروس شناسي كيوان آزمایشگاه  پاتوبیولوژی دانش
آزمایشگاه  بيمارستان شهید دکتر بهشتی آزمایشگاه  بیمارستان الزهرا آزمایشگاه  دکتر طاهایی
آزمایشگاه  پاتوبیولوژِی رازی آزمایشگاه کاشانی آزمایشگاه  سینا
آزمایشگاه  گیلان آزمایشگاه بیمارستان ولیعصر آزمایشگاه  سیستان
آزمایشگاه  بیمارستان گلسار آزمایشگاه مرکزی آزمایشگاه  بيمارستان عيسي بن مريم(ع)
آزمایشگاه  بیمارستان توتونکاران آزمایشگاه  بیمارستان عالی نسب آزمایشگاه  پاستور
آزمایشگاه  دکتر زهرابی آزمایشگاه  کلینیک شهید بهشتی آزمایشگاه  رازي
آزمایشگاه  دکتر معنوی آزمایشگاه  اتم آزمایشگاه نور
آزمایشگاه  سینا آزمایشگاه  پاتوبیولوژی فروردین آزمایشگاه آزمایشگاه حیان
آزمایشگاه درمانگاه شهید شوریده آزمایشگاه  دكتر نقيب زاده آزمایشگاه فارابی
آزمایشگاه بیمارستان جوادالائمه آزمایشگاه  بيمارستان اميرالمومنين آزمایشگاه بيمارستان جواد الائمه قلب وعروق
آزمایشگاه دکتر نیکفرجام آزمایشگاه  آب مركز بهداشت آزمایشگاه  بوعلی
آزمایشگاه  دکتر یونسی آزمایشگاه  پلي كلينيك صدا وسيما آزمایشگاه  مهر
آزمایشگاه  دکتر آشتیانی آزمایشگاه  درمانگاه حضرت وليعصر آزمایشگاه  بهار
آزمایشگاه  دکتر فدایی آزمایشگاه مهر آزمایشگاه  دکتر زهرابی
آزمایشگاه  دکتروکیلیان آزمایشگاه خیریه سیدالشهدا آزمایشگاه  دکتر رفیعی
آزمایشگاه  دکتر منتظری آزمایشگاه دکتر حسینی نژاد آزمایشگاه  افسریه
آزمایشگاه  دکتر محرابی آزمایشگاه  درمانگاه شهيد بهشتي آزمایشگاه  اختیاریه
آزمایشگاه  بیمارستان رازی آزمایشگاه  جهاد دانشگاهی آزمایشگاه  دكتر مصطفي آقامحمدي
آزمایشگاه  بیمارستان مهراد آزمایشگاه  دکتر مرتضوی آزمایشگاه  پاستور
آزمایشگاه  قائم آزمایشگاه  طوس آزمایشگاه  پارس
آزمایشگاه دكترعظيمي آزمایشگاه  دکتر علیزاده آزمایشگاه پاستور
آزمایشگاه دكترهاشم زبيد آزمایشگاه  درمانگاه امام سجاد(ع) آزمایشگاه 
آزمایشگاه دكتر عباسي