جستجوی شرکت

استان شهر
منطقه شرکت
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا
بازگشت
نام شرکت روشن راي سپاهان
آدرس اصفهان خیابان اصلی:ميدان احمدآباد خیابان فرعی:كوچه شهيد امامي دوست طبقه:زيرين پلاک:38
 مدير عامل محمد رباني
خدمات كتتر يوروديناميك,كاتتر يوروديناميك,كتتر ركتال,يورويناميك,انديكاتور بيولوژيك استريليزاسيون,اسپانج جراحي,انديكاتور شيميايي استريليزاسيون,ليگاتور هموروئيد,پنس بيوپسي,تست هاي كنترل استريليزاسيون,ژلفوم,سلولز اكسيد شده ,پروكتوسكوپ يكبار مصرف
ناظر فنی
تلفن 2736966-7
پست الکترونيک mohsen.rabbani@yahoo.com
وب سايت

گالری شرکت