جستجوی شرکت

استان شهر
منطقه شرکت
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا
بازگشت
نام شرکت تضامني صنايع پزشكي كيوان عطاري و شريك
آدرس
 مدير عامل
خدمات ميكروپليت ريدرالايزا مدل 2100,ميكروپليت ريدر الايزامدل3200,فتومتر بيوشيمي مدل1904,اتوانالايزر بيوشيمي ,استريپ ريدر الايزا مدل303,فتومتر بيوشيمي مدل3300,انكوباتور شيكر مدل2200,ميكروپليت واشر مدل2600
ناظر فنی
تلفن
پست الکترونيک
وب سايت

گالری شرکت