جستجوی شرکت

استان شهر
منطقه شرکت
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا
بازگشت
نام شرکت پيشگامان پرتو سپاهان
آدرس اصفهان خیابان اصلی:كاشاني خیابان فرعی:مجتمع زرافشان طبقه:اول واحد:22
 مدير عامل مهدي نكوئي اصفهاني
خدمات گايرو نايف,تجهيزات كنترل كيفي و دزيمتري سيستمهاي پرتودرماني,وسايل نگهدارنده بيمار در پرتودرماني
ناظر فنی
تلفن 2356027-9
پست الکترونيک info@pishgaman-parto.com
وب سايت www.pishgaman-parto.com

گالری شرکت