جستجوی شرکت

استان شهر
منطقه شرکت
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا
بازگشت
نام شرکت پارس ايده آل انديش
آدرس تهران خیابان اصلی:بلوار كشاورز خیابان فرعی:- طبقه:1 پلاک:131 واحد:1
 مدير عامل محمد غروي
خدمات واكوتينر و متعلقات
ناظر فنی
تلفن 66906329 -31
پست الکترونيک info@parsideal.com
وب سايت www.parsideal.com

گالری شرکت