جستجوی شرکت

استان شهر
منطقه شرکت
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا
بازگشت
نام شرکت مهندسي آدنيس رايانه
آدرس هران خیابان اصلی:قزوين خیابان فرعی:شهيد سبحاني (16 متري اميري) طبقه:5 پلاک:290A واحد:19
 مدير عامل مجتبي جزء سليماني
خدمات تصفيه آب ويژه همودياليز R.O
ناظر فنی
تلفن 55784797-9
پست الکترونيک info@adonis-co.com
وب سايت www.adonis-co.com

گالری شرکت