جستجوی شرکت

استان شهر
منطقه شرکت
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا
بازگشت
نام شرکت راد سینا
آدرس خراسان رضوی - مشهد - خ. چمران هفتم و نهم
 مدير عامل
خدمات تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی - فروش
ناظر فنی
تلفن ۲۲۳۴۲۰۶
پست الکترونيک
وب سايت

گالری شرکت