جستجوی شرکت

استان شهر
منطقه شرکت
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا
بازگشت
نام شرکت مرتضی
آدرس تهران - منطقه ۱۲ - ناصرخسرو - ک. خدابنده لو - پاساژ اخوت - ط. دوم - پ. ۶/۱
 مدير عامل نبایی
خدمات تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی - فروش
ناظر فنی
تلفن ۳۳۱۱۱۵۹۴
پست الکترونيک
وب سايت

گالری شرکت