جستجوی شرکت

استان شهر
منطقه شرکت
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا
بازگشت
نام شرکت ورتون
آدرس تهران - منطقه ۳ - م. مادر (محسنی) - پ. ۷۸ - ط. دوم
 مدير عامل جواد نوروزیان
خدمات تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی - فروش آموزش: تجهیزات و لوازم کمک آموزشی و پژوهشی
ناظر فنی
تلفن ۲۲۲۵۳۶۹۹, ۲۲۲۲۹۰۱۷, ۲۲۲۷۶۰۷۶
پست الکترونيک
وب سايت

گالری شرکت